PrivaZorg Het Gooi e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Klachten 

Bent u niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Wij horen graag van u als u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning. Alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Wij hebben een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zit u iets dwars? Bespreek dit dan eerst met de zorgverlener of het Steunpunt. Dan komt u dichtbij en snel tot een oplossing.

U kunt een klacht ook altijd rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Mw. H Krijnen, (onafhankelijk) klachtenfunctionaris
E-mail klachtenfunctionaris@quasir.nl
Telefoon 06 – 15383716

Postadres
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

PrivaZorg is aangesloten bij Quasi en Stichting Zorggeschil
PrivaZorg voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij de klachtenregeling en klachtencommissie van Quasir. Ook zijn we via Quasir aangesloten bij door de minister erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
Zelfstandige zorgverleners (zzp’-er) dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. We hebben via artikel 3.3. van de huidige raamovereenkomst met zzp’ers geregeld dat zij allemaal zijn aangesloten bij de klachtenregeling. Zo voldoen de zzp’ers waar wij mee samenwerken in dit kader aan de Wkkgz.