PrivaZorg Het Gooi e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Mantelzorg en vrijwilligers

Wat is een mantelzorger?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid of iemand uit de vrienden- of kennissenkring. Zij bieden zorg vanwege hun persoonlijke band met de gene die zorg nodig heeft (de zorgvrager). Mantelzorgers leveren een waardevolle bijdrage aan uw welzijn en behoefte aan zorg. Wij proberen waar mogelijk samen te werken met mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer hulp nodig?
Neem contact op met uw zorgverlener als u meer ondersteuning of aanvullende dienstverlening nodig hebt. Uw zorgverlener kan u tips geven waar u in de buurt een vrijwilliger kunt vinden.

Wat is een vrijwilliger?
Een vrijwilliger kiest er zelf voor om (onbetaald, in zijn/haar vrije tijd) voor iemand te zorgen. Een vrijwilliger die start met vrijwilligerswerk heeft dan nog geen relatie met degene die zorg nodig heeft (de zorgvrager). Hij/zij biedt zorg op afgesproken tijdstippen, bijvoorbeeld een dagdeel per week. Een vrijwilliger kan uit zichtzelf stoppen met het geven van zorg.

Wat doet een vrijwilliger?
Bijvoorbeeld:

  • U gezelschap houden
  • Helpen met dagelijkse dingen die u niet makkelijk meer kunt
  • Geen verpleegkundige handelingen
  • Vrijwilligers zijn geen professionele zorgverleners. Zij vullen het werk van een professionele zorgverlener aan.

Bel ons direct