PrivaZorg Het Gooi e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Langdurige zorg nodig

Krijgt u al zorg thuis, maar merkt u dat er vaker momenten zijn dat u hulp nodig hebt? Wilt u thuis blijven wonen of wacht u op een plaats in het verpleeghuis? Daarvoor hebt u zorg of verpleging thuis nodig. Dit verloop via de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze pagina leggen we uit hoe dat werkt.

Thuiszorg of begeleiding nodig
Waarschijnlijk heeft u thuis al begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Of krijgt u thuis al persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) – wijkverpleging. Maar u merkt dat er vaker ongeplande momenten zijn waarop u begeleiding of zorg nodig hebt. U wilt graag thuis blijven wonen. Daarvoor moet de zorg en het toezicht goed geregeld zijn. U functioneert beter met meer toezicht, eventueel met ’s nachts ook aanwezigheid. U kunt dan in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Vergoeding langdurige zorg of begeleiding thuis
De zorgverleners van PrivaZorg bieden verpleging en verzorging bij u thuis. Dit doen we via een zogenaamd “Modulair Pakket Thuis” (MPT). Voor deze zorg geldt een budget- en urenplafond. Dit betekent dat er een maximum is wat u aan zorg kunt krijgen. Hoeveel dat is, hangt af van uw indicatie.

U wacht op een plaats in een verzorgingshuis
U woont nog thuis en wacht op een plaats in een instelling. Een verpleeghuis waar u graag naar toe wilt, maar waar u nog niet terecht kunt. U heeft dan in de tussentijd zorg thuis nodig. Dit noemen we overbruggingszorg. U kunt dan in aanmerking komen voor zorg uit de Wet Langdurige zorg. De zorgverleners van PrivaZorg bieden dan verpleging en verzorging bij u thuis. Hiervoor geldt een budget- en een urenplafond. Dit betekent dat er een maximum is wat u aan zorg kunt krijgen. Hoeveel dat is, hangt af van uw indicatie.

Waar vraagt u het aan?
Om voor vergoeding van zorg uit de Wlz in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.  Iemand vanuit het CIZ nodigt u uit voor een gesprek bij het CIZ, of er komt een medewerker bij u thuis. Deze medewerker bespreekt met u uw persoonlijke situatie en welke hulp u nodig heeft. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl

Hoe starten?
Als het CIZ een indicatie heeft afgegeven, kan de zorg en ondersteuning starten. Als u ons belt plannen we een afspraak in. Dan bespreken we samen uw behoefte aan zorg en begeleiding. We regelen dat de juiste zorgverleners komen om de zorg en ondersteuning te geven.

Wordt het vergoed?
Wet Langdurige Zorg. De zorg en verpleging die onder deze wet valt, wordt beheerd door een zorgkantoor dat regionaal werkt. PrivaZorg voert binnen de WLZ de verpleging en verzorging in de thuissituatie uit als overbruggingszorg (u kiest dus voor opname in een instelling) of het Modulair Pakket Thuis (u kiest hierbij niet voor een opname in een instelling). Overbruggingszorg en zorg in Modulair Pakket Thuis (MPT)-vorm zijn gebonden aan een uren- en budgetplafond. Afhankelijk van uw indicatie is er een maximaal budget waarbinnen de zorg geleverd moet worden.

Waar vraagt u het aan?
Om voor vergoeding van zorg vanuit de WLZ in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Iemand van het CIZ nodigt u uit voor een gesprek bij het CIZ, of er komt een medewerker bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl.

Hoe starten?
Als het CIZ een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de zorg en ondersteuning worden gestart. U belt met Privazorg en wij plannen een afspraak in om samen met u uw persoonlijke situatie met betrekking tot de zorg te bespreken. We regelen dat de juiste zorgverleners komen om de zorg en ondersteuning te geven.

Wordt het vergoed?
Als voor u een indicatie is afgegeven, wordt de zorg en ondersteuning die u nodig heeft vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U hoeft hiervoor niets te ondernemen. Wij zorgen voor de declaratie. Het zorgkantoor vergoedt de kosten rechtstreeks aan ons.

Wat is een indicatie?
In een indicatie staat waarvoor u zorg of begeleiding nodig hebt. U hebt dit nodig om de begeleiding of verzorging (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Eigen bijdrage?
Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorguren een eigen bijdrage geldt. De hoogte hiervan hangt meestal af van uw financiële situatie. Dit wordt berekend door het Centraal administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de bijdrage. Deze bijdrage gaat helemaal buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Zorg ontvangen via PrivaZorg of meer informatie?

Bel 035 – 888 81 99 of mail naar info@privazorghetgooi.nl. Of laat een bericht achter op onze contactpagina. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bel ons direct