PrivaZorg Het Gooi e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Thuiszorg aanvragen

U heeft zorg nodig en wilt thuiszorg aanvragen. Hoe werkt dat in de praktijk?
PrivaZorg werkt met kleine teams bij u in de buurt. Daardoor heeft u altijd dezelfde zorgverleners. Bovendien spreken de zorgverleners met u af wanneer ze langskomen. U hoeft dus niet af te wachten wanneer er iemand komt en wie dat is. Keuzevrijheid. Wist u dat u vrij bent om te kiezen voor uw eigen zorgverleners? U bent dus niet verplicht om te kiezen voor de organisatie waar u naar doorverwezen bent.

Als u voor het eerst thuiszorg aanvraagt, is het even zoeken om alles te regelen. Als u ons belt, helpen wij u hierbij. Vanaf het aanvragen tot en met de vergoeding.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe dat werkt.
Wij helpen u met het hele proces.

1. U belt ons met uw vraag
Aan de telefoon inventariseren we kort uw vraag en maken we een persoonlijke afspraak. We werken niet met wachtlijsten. U hoort binnen een dag van ons of we kunnen starten met de zorg.

2. We komen persoonlijk bij u langs
Samen met u bespreken we uw zorgvraag en gewenste zorgmoment(en). Ook maken we een zorgplan. Daarin staat welke zorg u krijgt en wat we hebben afgesproken.

3. We organiseren de zorg
We gaan op zoek naar een oplossing passend bij uw wensen. Een onderdeel hiervan is het regelen van de benodigde stappen voor financiering. We zoeken zorgverleners die passen bij uw situatie.

4. We starten de zorg
We stellen onze zorgverlener(s) telefonisch aan u voor. Wanneer u akkoord bent met het zorgplan en zorgteam, starten we de zorg. U krijgt een klein team met vaste zorgverleners. Binnen dit team is er één contacpersoon, waar u terecht kunt met uw vragen.

5. Clientdossier en evaluatie
Alle afspraken en informatie over zorg worden vastgelegd in uw cliëntdossier. In dit dossier zitten naast uw gegevens en de intake, ook het zorg-/ondersteuningsplan, de voortgangsrapportages en evaluaties van de zorg/ondersteuning. U krijgt dit cliëntdossier in bruikleen. Als de zorg stopt, bewaren wij het dossier nog 15 jaar. Natuurlijk kunt u een kopie krijgen van het cliëntdossier.

Evaluatie

We houden vanuit het kantoor in Amersfoort regelmatig contact met u, het zorgteam en uw mantelzorgers. We leggen alle gemaakte afspraken en informatie over verantwoorde zorg en ondersteuning vast in het clientdossier.

Wilt u thuiszorg aanvragen of wilt u meer informatie? Bel 088 – 600 93 60 of vul het contactformulier in contactpagina, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bel ons direct